Moneysupermarket (MONY) & RHI Magnesita (RHIM): 2 mid-cap stocks to buy